Inna telewizja

Dostęp do Internetu, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, staje się coraz bardziej powszechny w naszym kraju. Ponadto dostawcy przywiązują dużą wagę do modernizacji sprzętu, co znacznie poprawia jakość wsparcia technicznego dla abonentów i zapewnia nowe opcje usług. Liczba użytkowników Internetu rośnie zarówno ze względu na rozwój sieci przewodowych i bezprzewodowych, jak i ze względu na ogromny wybór urządzeń multimedialnych, takich jak telefony, tablety i laptopy, które są głównie wykorzystywane przez abonentów jako urządzenia do uzyskiwania dostępu do zasobów medialnych.  

Koniec tradycyjnej telewizji?

Tempo rozwoju i rozpowszechniania technologii sieciowych coraz bardziej przesuwa tradycyjną telewizję na drugi plan. Sytuacja na rynku usług telewizyjnych jest taka, że dostawcy telewizji kablowej i satelitarnej zapewniają raczej ograniczony wybór kanałów i usług telewizyjnych, a co do zasady udostępniane treści są często powielane. Z kolei telewizja internetowa zapewnia widzowi znaczną swobodę wyboru. Abonenci mogą łączyć tylko te kanały, które ich interesują (w przeciwieństwie do telewizji kablowej, której operatorzy dostarczają kanały z pakietami), lub mogą wybierać określone treści i czas ich oglądania. Jednak nie wszyscy dostawcy mogą obecnie zagwarantować wysoką jakość sygnału. Zatem zgodnie z trendami rozwojowymi rynku treści wideo, istnieje tendencja do przenoszenia zainteresowań odbiorców na wideo online. Popularność takich usług rośnie, głównie wśród młodych ludzi. Czynnik rozrywkowy również odgrywa ważną rolę: darmowe filmy online lepiej się ogląda na ekranie telewizora niż komputera lub tabletu.

Interakcja między dostawcą a odbiorcą

Interakcja jest szczególnie atrakcyjna podczas oglądania treści telewizyjnych zarówno dla abonentów, jak i dostawców. W rzeczywistości jest to dwukierunkowa komunikacja między widzem a dostawcą, która może być realizowana przy użyciu możliwości technologii internetowych, a tym samym zapewnia idealne warunki do dostarczania i przeglądania treści multimedialnych bez ograniczeń. Dostajemy zatem dostęp do stron, gdzie darmowe filmy online, są możliwe do oglądania całą dobę. Główną zaletą globalnej sieci jest to, że treść jest dostępna z dowolnego miejsca na świecie. Historia zna próby połączenia zalet tradycyjnych systemów nadawczych i interaktywnych systemów dostarczania. Tak pojawiła się tradycyjna telewizja kablowa i satelitarna, która dała widzowi możliwość wyboru pakietów kanałów zgodnie z ich zainteresowaniami, a wraz z rozwojem technologii internetowych, rozwijać się będzie jeszcze bardziej interaktywna i nowocześniejsza forma komunikacji.